Ceny členských příspěvků, zápisného a povolenek k lovu na revíry MRS, z.s. pro rok 2021 zůstávají stejné jako v roce 2020.

Členské příspěvkydospělí1250,- Kč
udržovací *450,- Kč
mládež do 15 let200,- Kč
Manipulační poplatekdospělí 100,- Kč
mládež do 15 let 100,- Kč
Povolenka krajská MPdospělí 950,- Kč
poloviční500,- Kč
mládež do 15 let 300,- Kč
Fond zarybněnídospělí150,- Kč
Povolenka Sádkydospělí samostatná700,- Kč
dospělí vč. krajské450,- Kč
mládež do 15 let 200,- Kč
Zápisné dospělí a mládež 16-18 let1000,- Kč

*) Udržovací – udržovací poplatek pro členy, kteří v daném roce nebudou žádat o vydání povolenky k lovu ryb. Pokud se člen po úhradě udržovacího členského příspěvku v průběhu daného roku rozhodne si povolenku k lovu ryb pořídit, je povinen navíc uhradit i plný členský příspěvek ve výši 1250 Kč.

Každý člen je povinen zaplatit členské příspěvky do konce února.

Termíny vydávání povolenek: