Ceny členských příspěvků, zápisného a povolenek k lovu na revíry MRS, z.s. pro rok 2024.

Členské příspěvkydospělí1400,- Kč
udržovací *500,- Kč
mládež do 15 let200,- Kč
Manipulační poplatekdospělí 100,- Kč
mládež do 15 let 100,- Kč
Povolenka krajská MPdospělí 1250,- Kč
poloviční700,- Kč
mládež do 15 let 400,- Kč
Fond zarybněnídospělí150,- Kč
Povolenka Sádkydospělí samostatná1000,- Kč
dospělí vč. krajské700,- Kč
mládež do 15 let 300,- Kč
Zápisné dospělí a mládež 16-18 let1000,- Kč

*) Udržovací – udržovací poplatek pro členy, kteří v daném roce nebudou žádat o vydání povolenky k lovu ryb. Pokud se člen po úhradě udržovacího členského příspěvku v průběhu daného roku rozhodne si povolenku k lovu ryb pořídit, je povinen navíc uhradit i plný členský příspěvek ve výši 1400 Kč.

V případě, že člen neuhradí členský příspěvek do konce měsíce února běžného roku, je povinen znovu uhradit zápisné (§7 odst. 3 bod g) Stanov MRS, z.s.). Zápisné nehradí mládež do 15 let.

Termíny vydávání povolenek:

12. 1. 2024
26. 1. 2024
2. 2. 2024
16. 2. 2024
23. 2. 2024 – poslední termín
vždy od 17.00 hod. na areálu Sádky.