Ceny členských příspěvků, zápisného a povolenek k lovu na revíry MRS, z.s. pro rok 2023.

Členské příspěvkydospělí1300,- Kč
udržovací *500,- Kč
mládež do 15 let200,- Kč
Manipulační poplatekdospělí 100,- Kč
mládež do 15 let 100,- Kč
Povolenka krajská MPdospělí 1100,- Kč
poloviční500,- Kč
mládež do 15 let 300,- Kč
Fond zarybněnídospělí150,- Kč
Povolenka Sádkydospělí samostatná1000,- Kč
dospělí vč. krajské700,- Kč
mládež do 15 let 300,- Kč
Zápisné dospělí a mládež 16-18 let1000,- Kč

*) Udržovací – udržovací poplatek pro členy, kteří v daném roce nebudou žádat o vydání povolenky k lovu ryb. Pokud se člen po úhradě udržovacího členského příspěvku v průběhu daného roku rozhodne si povolenku k lovu ryb pořídit, je povinen navíc uhradit i plný členský příspěvek ve výši 1300 Kč.

V případě, že člen neuhradí členský příspěvek do konce měsíce února běžného roku, je povinen znovu uhradit zápisné (§7 odst. 3 bod g) Stanov MRS, z.s.). Zápisné nehradí mládež do 15 let.

Termíny vydávání povolenek: