Rybářství má v Nedakonicích dlouhou tradici. Obec v historii byla považována za rybářskou. O tomto významu svědčí i to, že byla hlavním dodavatelem ryb pro Velehradský klášter.

MO Nedakonice byla založena 21. listopadu 1951 na své ustanovující schůzi. Zakládající spolek měl 48 členů. Místní rybáři vybudovali v obci 3 rybníky. 22. dubna 1952 byl vytyčen nový revír Buchlovský potok, na němž hospodaří dodnes.

V současné době má místní organizace přes 300 členů a hospodaří na revírech Inzl 2 ha, Sádky 2 ha, Obloučí 2 ha (jedná se o staré ramena řeky Moravy) a na nádrži Sovín v k.ú. Buchlovice 12 ha.

461009 Buchlovický potok 1 – MO Nedakonice 17 km 25 ha

Přítok Moravy. Od ústí do odstaveného ramene Pod Obloučím u Nedakonic až po mostek cesty přes tok Dlouhé řeky nad nádrží Sovín (označeno tabulemi).

K revíru patří nádrže a odstavená ramena:

1 Sovín a odst. ramena, v k.ú.   Buchlovice, 12,0 ha

2 Inzl, v k.ú. Nedakonice, 2,0 ha

3 Pod Obloučím, v k.ú. Nedakonice, 2,0 ha

Míra kapra 45-70 cm. max a míra štiky 55 cm.

461316 Buchlovický potok 1M – MO Nedakonice 2 ha
Na revíru provádí lov MO (neplatí svazová povolenka).

Rybářský revír tvoří nádrž:

1 Sádky v k. ú. Nedakonice 2 ha

Míra kapra 45-70 cm max.