!! Brigáda – sobota 25. 11. 2023 – výlov obecního rybníku

  • sraz v 7.00 na areálu MO – Sádky

Účast nutné potvrdit brigádnímu referentu Pavlu Dvouletému na tel.: 731 574 381