ČLENSKÁ VÝROČNÍ SCHŮZE – 2. 2. 2020

2. 2. 2020 – OD 9.00 HOD.

PREZENTACE OD 8.30 HOD.

Nejdůležitější změny přijaté nejvyšším orgánem Svazu, tj. IX. Sjezdem Moravského rybářského svazu, z.s. konaného dne 5. 10. 2019 v Blansku s platností od 1. 1. 2020:

Změny základních dokumentů:

Stanovy:

  1. Sjezd zrušil pracovní povinnost členů – brigády
  2. Sjezd stanovil výši členského příspěvku na 1.250,-Kč pro členy od 16ti let (bez výjimky)
  3. Sjezd nově zavádí udržovací členský příspěvek (bez nároku na vydání povolenky) ve výši 450,-Kč pro členy, kteří v daném roce nebudou žádat o vydání povolenky. V případě, že se člen po úhradě udržovacího členského příspěvku v daném roce rozhodne si povolenku pořídit, je povinen dále uhradit plný členský příspěvek ve výši 1.250,-Kč