Brigáda – sobota 29. 10. 2022 – výlov, úklid areálu

  • sraz v 7.00 na areálu MO – Sádky
  • výlov kaprů – rybníček
  • úklid laviček a areálu Sádky

Účast nutné potvrdit brigádnímu referentu Pavlu Dvouletému na tel.: 731 574 381