Brigáda – sobota 30. 10. 2021 – výlov

  • sraz v 7.00 na areálu MO – Sádky
  • výlov kaprů – rybníky

Účast nutné potvrdit brigádnímu referentu Pavlu Dvouletému na tel.: 731 574 381