ČLENSKÁ VÝROČNÍ SCHŮZE – 4. 2. 2024

Výroční členská schůze, neděle dne 4. února 2024 v 09.00 hod. v sále kulturního domu v Nedakonicích.

PREZENTACE OD 8.30 HOD.


Program :

  1. Zahájení
  2. Volba mandátové komise
  3. Volba návrhové komise pro přípravu usnesení
  4. Zpráva výboru o činnosti PS MRS za rok 2023
  5. Zpráva o hospodaření na revírech PS MRS
  6. Zpráva revizní a kontrolní komise
  7. Diskuse
  8. Schválení usnesení
  9. Závěr

Antonín Mařák, v.r.
předseda PS