VÝDEJ POVOLENEK 2024

areál Sádky Nedakonice

12. 1. 2024
26. 1. 2024
2. 2. 2024
16. 2. 2024
23. 2. 2024
vždy od 17.00 hod. do 20.00 hod.

V případě, že člen neuhradí členský příspěvek do posledního výdejního termínu tj. 23. 2. 2024, je povinen znovu uhradit zápisné (§7 odst. 3 bod g) Stanov MRS, z.s.) ve výši 1 000,- Kč. Zápisné nehradí mládež do 15 let.

Po tomto termínu již nelze členské příspěvky uhradit.

!! Povolenky budou vydávány pouze na rybářském areálu v termínech výše uvedených !!

Z důvodu přechodu na elektronickou evidenci v následujícím období žádáme všechny, aby si při výdeji připravili informace ohledně aktuálního e-mailu, mobilního telefonu a adresy.

Děkujeme

CENÍK 2024 – https://rybarinedakonice.cz/cenik/