POZVÁNKA – ČLENSKÁ VÝROČNÍ SCHŮZE – 5. 2. 2023

MORAVSKÝ  RYBÁŘSKÝ  SVAZ, z.s., POBOČNÝ  SPOLEK  NEDAKONICE, PSČ 687 38

Výroční členská schůze, neděle dne 5. února 2023 v 09.00 hod. v sále kulturního domu v Nedakonicích.

Program :

1.   Zahájení                                                                     

2.   Volba mandátové komise

3.   Volba návrhové komise pro přípravu usnesení

4.   Zpráva výboru o činnosti  PS MRS za rok 2022

5.   Zpráva o hospodaření na revírech PS MRS

6.   Informace brigádnického referenta

7.   Zpráva revizní a kontrolní komise

8.   Diskuse

9.   Schválení usnesení

10. Závěr

Antonín Mařák, v.r.

předseda PS