VÝDEJ POVOLENEK 2023

areál Sádky Nedakonice

20. 1. 2023 – 17.00-20.30;

3. 2. 2023 – 17.00-20.30;

17. 2. 2023 – 17.00-20.30;

3. 3. 2023 – 17.00-20.30;

V případě, že člen neuhradí členský příspěvek do posledního výdejního termínu tj. 3. 3. 2023, je povinen znovu uhradit zápisné (§7 odst. 3 bod g) Stanov MRS, z.s.) ve výši 1 000,- Kč. Zápisné nehradí mládež do 15 let.

Po tomto termínu již nelze členské příspěvky uhradit.

VÝROČNÍ SCHŮZE SE USKUTEČNÍ DNE 5. 2. 2023 V KULTURNÍM DOMĚ V NEDAKONICÍCH

ŠKOLENÍ NOVÝCH ČLENŮ BUDE DNE 10. 3. 2023 OD 18.00 HOD.

CENÍK 2023 – https://rybarinedakonice.cz/cenik/